Ladislav Patkoló(1986)

začal svoje hudobné vzdelávanie ako štvorročný na Základnej umeleckej škole v Topoľčanoch u Anny Drahošovej a pokračoval na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch u Milana Pacovského. V roku 2006 bol prijatý na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde absolvoval bakalárske a magisterské štúdium u Idy Černeckej a Magdalény Bajuszovej. Počas štúdií na VŠMU sa zúčastnil študijného pobytu v Dánskom kráľovstve na Royal Academy of Music v Aarhuse, kde získaval cenné skúsenosti v triede Anne Øland. Na VŠMU pokračoval aj v doktorandskom štúdiu, kde pod vedením Idy Černeckej úspešne obhájil titul „artis doctor“.


Patkoló sa od malička úspešne zúčastňoval celoslovenských a medzinárodných súťaží, stal sa laureátom Medzinárodnej klavírnej súťaže „Košice“ (1994, 1997, 2006), Detského hudobného festivalu Jána Cikkera (1995), Klavírneho festivalu Dezidera Kardoša (1996), Medzinárodnej klavírnej súťaže „AMADEUS“ (1998), Medzinárodnej smetanovskej klavírnej súťaže (2002), Medzinárodnej klavírnej súťaže „Concorso primavera“ (2000), Súťaže slovenských konzervatórií (2002, 2004, 2006) a finalistom Medzinárodnej klavírnej súťaže „Animato Stiftung“ (2008).


Bol ocenený „Cenou rektora VŠMU“ za vynikajúce študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu VŠMU v oblasti umenia, „Cenou Jána Betáka“ a „Pamätným listom Svätého Gorazda“, ktorý udeľuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky mimoriadne úspešným žiakom.


Absolvoval majstrovské kurzy u renomovaných klaviristov a pedagógov ako Irina Osipova, Valentina Berman, Ivan Klánský, Patrizia Prati, Viera Fischer, Drahomíra Biligová. Spolupracoval so Slovenskou televíziou, Slovenským rozhlasom, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, dirigentami ako Douglas Bostock či Oliver Dohnányi. Koncertoval v rôznych krajinách Európy (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Dánsko).


V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Katedre klávesových nástrojov Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU, a tiež na ZUŠ Júliusa Kowalského v Bratislave.